Gửi 8:59sáng | 29/04/2020

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế toàn tỉnh Cao Bằng giảm 2% so với đầu năm

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

4 tháng đầu năm, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế toàn tỉnh đạt 11.650 tỷ đồng, so với ngày 31/12/2019 giảm 238 tỷ đồng, giảm 2,0%.

Trong đó, 3.940 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn, giảm 5,4%; 7.710 tỷ đồng dư nợ trung dài hạn, giảm 0,2%. Doanh số cho vay đạt 4.651 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 4.889 tỷ đồng. Các ngân hàng trên địa bàn tích cực thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Nợ xấu 41 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,35%, so với ngày 31/12/2019 số dư nợ xấu giảm 25,3 tỷ đồng.

BIDV Chi nhánh Cao Bằng thực hiện giãn cách xã hội khi giao dịch với khách hàng.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 6.425 tỷ đồng, giảm 0,4%. Có 310 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã có dư nợ tại các ngân hàng thương mại với tổng dư nợ 3.324 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 1,2% so với ngày 31/12/2019.

Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 22.510 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 19.587 tỷ đồng, tăng 2,7% (gồm 3.370 tỷ đồng tiền gửi thanh toán, giảm 12,7%; 15.319 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, tăng 7,3%; 898 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, giảm 3,4%). Nguồn vốn quản lý đạt 2.923 tỷ đồng, tăng 2,0%.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Thời Sự Cuộc Sống: