Gửi 9:02sáng | 29/04/2020

Toàn tỉnh giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 284.116 tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Năm 2020, chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh 2.772 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương đã giao 697 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 1.996 tỷ đồng; nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh trên 77 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh mới giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 284.116 tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch (KH), trong đó, giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương 52,229 tỷ đồng, đạt 7,5% KH; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 230,111 tỷ đồng, đạt 11,5% KH…

UBND huyện Thạch An đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt thấp, nguyên nhân do nhiều dự án, chủ đầu tư chờ có đủ khối lượng, thủ tục đầu tư mới tiến hành giải ngân vốn; những tháng đầu năm 2020 hầu hết các chủ đầu tư tập trung giải ngân KH vốn năm 2019 còn lại; triển khai công tác phân bổ KH, lập dự toán chi các dự án được bố trí theo KH.

Một số đơn vị có tỷ trọng vốn giao trong năm 2020 cao, tuy nhiên giải ngân đạt thấp hoặc chưa giải ngân, như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòa An mới đạt 0,8% KH; UBND huyện Nguyên Bình đạt 0,4% KH. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nguồn nhân lực, các nguồn cung ứng nguyên vật liệu thi công công trình cho các dự án… nên tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình chậm.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Tin tức: