Gửi 4:53sáng | 29/04/2020

Đưa “Tầm nhìn” vào hoạch định chiến lược phát triển tỉnh

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Xây dựng Tầm nhìn chiến lược (TNCL) phát triển tỉnh đến năm 2030 và năm 2045 là nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh. Qua đó, không chỉ định hướng cho tỉnh phát triển trong 5 năm tới mà còn hướng đến những năm về sau. Đến nay, TNCL đã cơ bản hoàn thành giai đoạn cuối, chuẩn bị nghiệm thu và vận dụng để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế tỉnh trong trước mắt và lâu dài.

Cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đã tạo cho tỉnh nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế nông – lâm – thủy sản, kinh tế vườn và kinh tế biển. Tỉnh cũng có nhiều lợi thế trong giao thương đường bộ và đường thủy với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Thời gian gần đây, việc cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên đã được đưa vào sử dụng, đây là trục giao thông quan trọng, gắn kết tỉnh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh đã đẩy mạnh thu hút đầu tư thông qua việc hình thành các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo sự lan tỏa và góp phần kiến tạo môi trường khởi nghiệp tốt hơn, có sức cạnh tranh cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Khẩn trương thi công đường 173, đoạn Sơn Đông (TP. Bến Tre).

Khẩn trương thi công đường 173, đoạn Sơn Đông (TP. Bến Tre).

Trong những năm gần đây, toàn hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, chung sức đồng lòng và nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để khắc phục khó khăn, tận dụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển. Để phát triển nhanh và bền vững, tỉnh đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thông qua các nguồn lực của địa phương, xã hội hóa, trong đó có tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các KCN, CCN nhằm tăng cường thu hút đầu tư. Tập trung đầu tư KCN Phú Thuận, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong các KCN, CCN. Đối với cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất, đã đầu tư nhiều công trình quốc lộ đi qua các địa phương trong tỉnh, xây dựng và khánh thành đưa vào sử dụng nhiều cầu lớn tầm thế kỷ, như cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên, cầu Chợ Lách, cầu Ván, cầu Bà Hiền, 10 cầu trên đường tỉnh 883, cầu Phong Nẫm…

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,38 triệu đồng. Tỷ lệ giảm nghèo 1,85%. Đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững. Có 3 chỉ tiêu đạt và vượt (tỷ lệ giường bệnh/vạn dân 100%; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự 106%; tuyển quân 100%); 5 chỉ tiêu gần đạt (tỷ lệ lao động qua đào tạo 98,62%; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân 94,64%; tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế 98,26%; tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,99%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 98,29%).

Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội đã xác định mục tiêu đưa tỉnh thoát khỏi tụt hậu, có mức sống ngang bằng khu vực và cả nước nhưng đến nay kết quả còn khá khiêm tốn. Tỉnh muốn thay đổi thì không thể đặt mục tiêu theo kiểu như trước nay, không thể cộng dồn quá khứ với hiện tại thành tương lai được. Từ thực tế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm xây dựng TNCL để tạo nền tảng cho xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhằm khắc phục những bất cập trong cách làm cũ. Việc xác định TNCL đã khó, việc làm lan tỏa tầm nhìn càng khó hơn. Bởi vì TNCL không chỉ bắt đầu từ người lãnh đạo mà phải lan tỏa, thẩm thấu đến từng người dân.

Tầm nhìn đến năm 2030 và 2045

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác chuẩn bị được thống nhất chỉ đạo ngay từ đầu. Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng 3 cấp lần này phải có sự liên thông, phát huy trí tuệ tập thể và tính chủ động của từng cấp ủy, bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tổng quát nhiệm kỳ tới. Ban Chỉ đạo xây dựng TNCL tỉnh đã phối hợp với đối tác, phác thảo xây dựng TNCL của tỉnh về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Hiện nay, các địa phương đang tập trung chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá các chỉ tiêu, nghị quyết của nhiệm kỳ qua, xây dựng văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới phù hợp với năng lực, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, liên thông chặt chẽ trong từng cấp ngành.
Các đại biểu tham dự đóng góp Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh giai đoạn 5.
Các đại biểu tham dự đóng góp Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh giai đoạn 5.

Tỉnh cũng đang xác định một số phương án, nhưng cần phải tính toán lại để bảo đảm tính khái quát, gắn kết giữa các trụ cột trong tầm nhìn, định hướng mục tiêu, mô hình phát triển của tỉnh. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Tỉnh ủy đã lấy kết quả đợt khảo sát ở 9 xã tổ chức đại hội điểm của các huyện, thành phố, kết hợp với các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương, kết quả tư vấn của nhóm chuyên gia về xây dựng TNCL, kết quả đề tài khoa học và đề xuất của các tổ biên tập. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã làm việc với các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố để đánh giá và thống nhất mục tiêu, một số chỉ tiêu cơ bản và các nhiệm vụ trọng tâm liên thông 3 cấp.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh xây dựng và thực hiện cho bằng được TNCL đến năm 2030 và 2045. Khắc phục bất cập trong cách làm cũ, xây dựng chiến lược phát triển mới. Lấy sự cân bằng phát triển kinh tế bền vững và đời sống nhân dân làm trọng tâm. Tư duy của nhiệm kỳ này là đột phá để bứt phá cho một nhiệm kỳ mới phát triển bền vững. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng TNCL phát triển tỉnh đến năm 2030 và năm 2045, theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng nền kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định và bền vững.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Khoa học: