Gửi 10:01sáng | 18/09/2020

Đối tượng cán bộ, công nhân viên chức tăng lương trước hạn đến 1 năm

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Theo công văn Khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV, những điều kiện dưới đây nếu cán bộ, công nhân VC đáp ứng được sẽ xét tăng cấp bậc lương trước hạn đến 12 tháng so với quy định trước đây.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

    Trường hợp xét nâng lương trước hạn nhưng đối tượng đã nhận thông báo nghỉ hưu

Đối với các cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động đáp ứng được các tiêu chuẩn dưới đây, dù đã có thông báo nghỉ hưu thì sẽ được xem xét nâng them 1 cấp bậc lương trước thời hạn 1 năm so với thời gian đã được quy định:

(1) Trong thời gian đương nhiệm giữ bậc đạt được tiêu chuẩn sau:

– Trường hợp là cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền hoặc lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không phạm pháp hoặc vi phạm bất kì hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Trường hợp là Nhân viên, viên chức và người lao động:

+ Tiêu chuẩn 1: Được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên từ cấp có thẩm quyền;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Chưa được xếp bậc lương cuối trong ngạch lương hoặc trong chức danh đương nhiệm

(3) Tính từ ngày nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu 12 tháng trở xuống để được nâng lương theo quy định.

2. Trường hợp được xen xét nâng lương trước thời hạn vì có thành tích xuất sắc

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản và đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định:

(1)Trường hợp của cán bộ, công chức  nếu đạt 2 tiêu chuẩn dưới đây:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền hoặc lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Trường hợp của người lao động, viên chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

(3) Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Lưu ý: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Thế Giới: