Gửi 5:43sáng | 29/04/2020

Đến năm 2025, Chơn Thành có tối thiểu 5% cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Huyện Chơn Thành hiện có 20 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, gồm: S’tiêng, Khơme, Hoa, Tày, Mường, Nùng, Thái, Dao, Thổ, Chơ Ro, Sán Dìu… với 1.381 hộ/5.840 người (6,4% tổng dân số toàn huyện). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn huyện tính đến tháng 12-2019 là 47 người/1.212 biên chế được giao, đạt 3,9%.

Trong đó, công chức hành chính 3/82 (đạt 3,6%), viên chức sự nghiệp y tế 5/173 (2,9%), viên chức sự nghiệp giáo dục 29/896 (3,2%) và cán bộ, công chức cấp xã 10 người; về trình độ THPT đạt 100%, đại học 33/47 (70,21%), cao đẳng 7/47 (17,02%), trung cấp 6/47 (12,77%); 10 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đạt 21,27%.

Chị Lâm Thị Ta Vi, Trưởng trạm y tế xã Nha Bích khám bệnh cho nhân dân

Theo kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn huyện Chơn Thành đến năm 2025, người DTTS công tác trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện tối thiểu 5% tổng biên chế được giao; đảm bảo cán bộ, công chức là người DTTS đạt 15-30% tổng biên chế được giao, đối với 3 xã: Quang Minh 30%, Minh Lập 15%, Nha Bích 30%.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Thời Sự: