Gửi 10:24sáng | 18/09/2020

Chính thức: Giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Hiện nay, do thiếu chức danh nghề nghiệp, các giáo viên tập sự không được hưởng phụ cấp ưu đãi. Đây là một bất cập của ngành vì các sinh viên mới ra trường thì không thể đáp ứng được chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Hiện nay chế độ dành cho giáo viên mới nhận việc còn khá thấp. Đây là nguyên nhân lớn khiến ngành sư phạm không nhận được sự quan tâm của các sinh viên giỏi.

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên tịch về vấn đề phụ cấp ưu đãi đối với các giáo viên hiện đang công tác tại trường công lập. Thông tư này có hiệu lực từ 10/12/2018.

Theo Thông tư, sau khi hết thời gian tập sự, giáo viên mới được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV tại các cơ sở giáo dục công lập để được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Như vậy, trong thời gian tập sự, các giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Cụ thể tại Điều 2, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

“a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004  về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các kí tự đầu của mã số hạng là V.07) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi”.

Như vậy theo quy định, chỉ những giáo viên hết thời gian tập sự mới được nhận phụ cấp ưu đãi. Điều này gây ra khá nhiều bất cập đối với sinh viên ngành sư phạm mới ra trường. Vì trong thời gian tập sự, giáo viên tập sự gần như không được nhận phụ cấp ưu đãi đặc thù của ngành giáo trong khi lương hằng tháng lại rất thấp. Việc này có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như không tạo động lực cho giáo viên yên tâm công tác.

Thông tư trên cũng gây ra không ít băn khoăn, thắc mắc với giáo viên về cách vận dụng. Bởi vì cách áp dụng của mỗi đơn vị lại khác nhau. Có những đơn vị áp dụng Thông tư 27 thì nhiều đơn vị lại áo dụng quy đình về tiền lương theo quy định do CP ban hành quyết định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg và được cụ thể hóa tại Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BNV-BTC-BGDĐT. Cứ như vậy, có những trường giáo viên tập sự được hưởng phụ cấp ưu đãi còn có những trường lại không được hưởng. Điều này gây ra sự thiếu tính thống nhất trong triển khai quy định của CP tại các đơn vị giáo dục.

Tuy nhiên, thực chất giáo viên tập sự vẫn được hưởng các phụ cấp ưu đãi của ngành.

Ngày 5/6/2019 Thông tư liên tịch số: 06/VBHN-BGDĐT hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng-CP, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này có quy định rõ về những đối tượng không được hưởng phụ cấp ưu đãi trong đó không có giáo viên tập sự. Như vậy, giáo viên tập sự đương nhiên vẫn được nhận các phụ cấp, ưu đãi theo quy định và thông tư liên ngành giáo dục, tài chính và nội vụ.

Cụ thể, Thông tư quy định giáo viên kể cả thử việc (tập sự), hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập đều được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐCP và được hưởng phụ cấp ưu đãi đặc thù của ngành. Chỉ những đối tượng sau không được hưởng phụ cấp ưu đãi:

Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Như vậy, theo như Thông tư liên tịch số: 06/VBHN-BGDĐT, việc giáo viên tập sự không được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định của CP là không đúng.

Bên cạnh đó, tất cả các văn bản do CP liên Bộ gồm Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo đều khẳng định việc giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi. Điểm khác biệt duy nhất chính là giáo viên tập sự không được xếp hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo các hạng theo quy định.

Các đơn vị giáo dục công lập cần tuân thủ theo quy định của nhà nước về việc chi trả lương cho giáo viên tập sự. Những đơn vị nào không chi trả các phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tập sự thì cần chi trả đầy đủ theo chế độ cho giáo viên cũng như truy thu và hoàn trả cho giáo viên tập sự theo đúng quy định .

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Thế Giới: