Thực hiện tốt các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer

4:35sáng | Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, Bạc Liêu đã thực hiện...

Dân vận khéo xây dựng đường nông thôn

4:49sáng | Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) đầu năm 2018, hiện xã Bình Thành...

Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Đoàn Thanh niên

4:54sáng | Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp thu, quán triệt, triển khai thực...

3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng

10:59chiều | Được lộc trời ban, những con giáp dưới đây có vận son rực rỡ, kéo dài tới...

Đặc sắc văn hóa các dân tộc ở Bạc Liêu

4:41sáng | Bạc Liêu không chỉ là quê hương giàu truyền thống cách mạng, mà còn là...

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

4:52sáng | Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y chức vụ Ủy viên...