Gửi 4:48sáng | 29/04/2020

Bến Tre: Họp kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Sáng ngày 22-4-2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã đã đăng ký năm 2019, 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, thời gian qua, các xã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh trong việc triển khai cũng như đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện 19 tiêu chí xã NTM. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành chậm do công tác thành lập và nâng chất hoạt động của các hợp tác xã còn hạn chế, số thành viên tham gia còn thấp; việc hoàn thành hồ sơ các công trình hạ tầng của các xã tương đối chậm nên việc phân bổ vốn cũng chậm theo; tình hình xâm nhập mặn sâu và kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu nhập của người dân và tiến độ thi công một số công trình.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo.

Đến nay, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã dự thảo xong các báo cáo, hồ sơ huyện NTM Chợ Lách và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016, đồng thời gửi các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố góp ý.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ trình toàn bộ hồ sơ về UBND tỉnh sau khi có báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đề nghị: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ công nhận huyện NTM Chợ Lách và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đối với 12 xã đăng ký năm 2019 và 15 xã đăng ký năm 2020, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công các thành viên theo dõi, hỗ trợ các xã đẩy nhanh thực hiện hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi tiến độ, thời gian thực hiện tại các xã đã đăng ký.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Giáo dục: